O nás

Sme architektonický ateliér, ponúkajúci svoje služby v oblasti architektúry a dizajnu.

Pre svojich klientov ponúkame komplexné služby v oblasti predprojektovej prípravy, komplexnej projektovej činnosti a spoluprácu pri realizácii architektonického diela.

Ponúkame individuálny prístup a zákazníkovi načúvame. Jeho ideu sa snažíme zhmotniť, zoptimalizovať a priniesť do života inovatívnym spôsobom, ale zachovať emóciu, na ktorú klient kladie dôraz, pri koncipovaní diela.

Cieľom je priblížiť sa klientovi, aby bol súčasťou projektovaného diela.

Neprinášame iba projekt, budujeme priestor v ktorom chcete žiť.

Komplexné služby

Svojim klientom zabezpečujeme komplexné služby v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

 • Poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti stavebníctva
 • Predprojektovú prípravu – získavanie podkladov
 • Projektovú činnosť vo všetkých fázach – štúdia, podklady pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia
 • Inžinierskú činnosť – obstarávanie povolení a vyjadrení
 • Autorský dozor

Spolupracujeme

Pri kompletovaní projektu spolupracujeme s odborníkmi a projektantami odborných profesií, ktorí nám zabezpečujú súčinnosť pri tvorbe diela.

 • Geodetické práce
 • Odborné posúdenia a ohodnotenia diela
 • Projekty odborných profesií – statika, kúrenie, zdravotechnika, plyn, vzduchotechnika, rekuperácia, elektro, svetlotechnika, požiarna bezpečnosť a iné
 • Energetický certifikát stavby, 
 • Prepočet stavebných nákladov na stavbu diela, výkaz výmer
 •  Stavebný dozor

Pre naše riešenia interiérov, ponúkame vlastného výrobcu nábytku a interiérových prvkov.

Preto nás naši klienti odporúčajú svojim známym…

prejsť na Projekty