O nás

Sme architektonický ateliér, ponúkajúci svoje služby v oblasti architektúry a dizajnu.

Pre svojich klientov ponúkame komplexné služby v oblasti predprojektovej prípravy, komplexnej projektovej činnosti a spoluprácu pri realizácii architektonického diela.IMG_0715

Cieľ:

Cieľom je priblížiť sa klientovi, aby bol súčasťou projektovaného diela.

Ponúkame individuálny prístup a zákazníkovi načúvame. Jeho ideu sa snažíme zhmotniť, zoptimalizovať a priniesť do života inovatívnym spôsobom, ale zachovať emóciu, na ktorú klient kladie dôraz, pri koncipovaní diela.

Neprinášame iba projekt, budujeme priestor, v ktorom chcete žiť.

 

Komplexné služby:

Okrem samotnej tvorby architektonického projektu svojim klientom zabezpečujeme aj komplexné služby v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

 • Súčinnosť pri obstarávaní nehnuteľnosti – pozemku alebo stavby
 • Poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti stavebníctva
 • Predprojektovú prípravu – získavanie podkladov
 • Projektovú činnosť vo všetkých fázach – štúdia, podklady pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia
 • Inžinierskú činnosť – obstarávanie povolení a vyjadrení
 • Autorský dozor

Spolupracujeme:

Pri kompletovaní projektu spolupracujeme s odborníkmi a projektantmi odborných profesií, ktorí nám zabezpečujú súčinnosť pri tvorbe diela.

Tieto služby ponúkame ako štandard.

 • Geodetické práce
 • Odborné posúdenia a ohodnotenia diela
 • Projekty odborných profesií – statika, kúrenie, zdravotechnika, plyn, vzduchotechnika, elektro, svetlotechnika, PBS a iné
 • Energetický certifikát stavby
 • Prepočet stavebných nákladov na stavbu diela
 •  Stavebný dozor
 • Pri našich interiérových riešeniach ponúkame svojho výrobcu zariadenia interiérov na mieru

Našim cieľom je zhmotniť predstavy klienta a uspokojiť požiadavky na kvalitu a zhodnotenie architektonického diela.

Preto nás naši klienti odporúčajú svojim známym…

prejsť na Projekty